BACK to PORTFOLIO

NATPE: Brandon Tartikoff Legacy Award Logo

Pin it

The Illusion Factory designed and animated this logo for the prestigious Brandon Tartikoff Legacy Awards for NATPE in 2013 and updated the animation in 2014.

NATPE: Brandon Tartikoff Legacy Award Logo NATPE: Brandon Tartikoff Legacy Award Logo